Duurzaamheid

We zien vele dingen om ons heen gebeuren. Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit van 6 naar 9 miljard in 2050. De verdere modernisering van de mens waardoor een steeds groter deel van de wereldbevolking meer zicht krijgt op een betere toekomst.

Er is een financiële crisis in de wereld en een politieke crisis in Europa. De opkomst van de Bric landen met de bijkomende verschuiving van het westen naar het oosten. De armoede in Afrika.


We zien ook veranderingen in de sociale structuur. De rol van het geloof wordt anders. Mensen ervaren een verharding van de maatschappij. We willen meer normen en waarden. Daarnaast is er de opkomst van de technologie. ICT brengt vele mogelijkheden. Social Networks veranderen de manier van omgaan met elkaar. Ook is er de opkomst van de biotechnologie. We kunnen in de nabije toekomst zelfs onze eigen genen manipuleren.


Over de toekomst zijn er doem scenario’s. Ook zijn er mensen die zeggen dat het niet zo’n  vaart zal lopen. Of de technologie lost het wel op.


Mensen willen wel veranderen. Er is zelfs een duidelijke behoefte naar verandering. De Change campagne van Barak Obama was zeer succesvol. Mensen in Amerika willen dat het anders gaat worden. Na de crisis van 2008 was er een gevoel van hoop dat alles anders zou worden. Want zo kon het niet verder gaan. Er is een roep naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is het nieuwe toverwoord.


Dat het anders moet dat weten we wel. Maar hoe dat moet, dat weten we niet. Vervolgens blijven we doen wat we gewend zijn om te doen. Datzelfde geldt voor mijzelf. Ik zie ook wat er om mij heen gebeurt. Dat moet anders. Maar ondertussen ga ik op dezelfde manier door met mijn leven. Kortom “ik” en “we” willen wel veranderen, maar we weten niet hoe. We hebben het wel goed zoals het is.


Een crisis werkt. Als de Lehman bank failliet gaat, dan verandert er iets. Als de rente van de staatsobligaties van Italië boven de 7,5 % komt dan stapt Berlusconi op. Datzelfde zal voor het klimaat gelden. Er moet een ramp gebeuren. Als half Europa incl. Nederland onder water loopt dan gebeurt er iets. Vanuit de crisis zal er verandering komen.


Een ding is zeker, we leven in een zeer dynamische tijd. Het kan alle kanten op gaan. Maar op de harde landing wil ik niet wachten. Een crisis moet niet de aanleiding zijn om te veranderen. Het is beter om te veranderen vanuit een wenkend perspectief. Een wenkend perspectief dat de mensheid een reden gaat geven om te veranderen. Waar wil de mensheid naar toe. Wat willen we bereiken met elkaar. Wat is een doel dat voor mensen zingeving heeft.


Het wenkend perspectief is een wereld waarop de mensheid niet op de planeet woont en alles opmaakt, maar goed leeft binnen de limieten van de planeet. En goed leeft is dan een standaard van leven waarin de mensen toegang hebben tot betaalbare opleiding, gezondheid, consumenten goederen mobiliteit een basis van voedsel, energie en water, een dak boven het hoofd. Binnen de limieten van de planeet betekent dat we dat dusdanig doen dat we dat nog eeuwen kunnen volhouden.


Veranderen kan ook op een positieve manier worden benaderd. We zijn opgevoed met de boodschap dat afval slecht is. U verpest de wereld met de productie van afval. Shame on you ! Maar als je afval produceert op basis van het cradle to cradle principe dan is het maken van afval positief. Dus als u veel afval produceert dan is dat goed voor de wereld.


Landen met veel zon zoals noord Afrikaanse landen en Zuid Afrika kunnen een solar energie sector opbouwen en de stroom aan Europa leveren. Een sector die lokale welvaart en schone energie oplevert. Zie het Desertec initiatief. Dan wordt het positief om met een elektrische auto 200 km per uur over de snelweg te rijden. Het is niet vervuilend, en het levert welvaart in arme landen. Hoe harder ik rijd hoe beter.


De enige weg voorwaarts is het bouwen aan een wenkend perspectief voor alle mensen in de wereld. Een wenkend perspectief dat voor iedereen de reden zal zijn om de echte veranderingen door te voeren.


Florentic wil ook meewerken aan een nieuwe toekomst. Minder energie gebruik en meer opwekking van groene energie. Dat begint met inzicht in wat je verbruikt en opwekt. Daarvoor bouwt Florentic aan Xanedo. Een combinatie van duurzaamheid, ICT, het internet en social media.


Desertec link naar http://www.desertec.org/?gclid=CPjMwMb-trECFQRTfAodiTsAGQ