ASML

ASML IT generic services is verantwoordelijk voor Data Centers, Identity and Access Management, Monitoring (SCOM) , Logging and Analyze (Splunk), Patching and System Configuration Management (Satellite, SCSM, Puppet). Met generic services houd ASML zicht en grip op het systeem en applicatiebeheer dat door externe partijen (ESP) wordt uitgevoerd. Na een uitbesteding ronde en zonder een duidelijk doel, was de afdeling zoekende. Opdracht was om de afdeling nieuwe energie te geven waarin medewerkers eigenaarschap tonen. Samen met de afdeling nieuwe focus gedefinieerd en vervolgens daar invulling aan gegeven

Vereniging ODE Decentraal en Stichting ODE Projecten

ODE, actief sinds 1979, is de grootste vertegenwoordiger en ondersteuner van de burger in de energietransitie. ODE ondersteund individuele burgers en energie initiatieven. Waaronder vele Wind Coöperaties met eigen windmolens. Verantwoordelijk voor de financiën en de ledenadministratie. Uitgever van WindNieuws, het blad voor de burger in de windsector.

KPN Corporate Market

KPN Corporate Market verzorgt voor nationale en internationale klanten de ICT dienstverlening bestaande uit o.a. werkplekken, centrale infrastructuur , datacenters, WAN en telefonie. De afdeling SLIT Trusted Services levert alle diensten op het gebied van security. Bestaande uit o.a. identity & access management en network protection.

Getronics

Global Transition Manager

KPN Corporate Market verzorgt voor nationale en internationale klanten de ICT dienstverlening bestaande uit o.a. werkplekken, centrale infrastructure , datacenters, WAN en telefonie. De afdeling Transition Management verzorgt de overdracht van de ICT dienstverlening van de klant naar KPN. De afdeling bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een vaste schil van externe die op basis van het werkaanbod kunnen worden ingezet. Verantwoordelijk voor het opstellen van transition plannen en transition kosten.

Exin

Hoofd Informatie voorziening

Exin is een bekende organisatie, die voor certificering in de ICT brance zorgt. Exin verzorgt certificeringen op het gebied van o.a. ITIL, Prince, Security en ISO20000. Grote delen van de automatisering zijn uitbesteed, maar de interne organisatie om de externe partijen is niet optimaal ingericht. Exin was tevens bezig om de applicatie, die gebruikt werd om het primaire proces te ondersteunen te vervangen voor een nieuwe. Na een onderzoek een plan van aanpak gemaakt over hoe de informatie voorziening kan worden verbeterd. Vervolgens de rol van informatie manager tijdelijk ingevuld tot dat een nieuw aangetrokken manager de taak had overgenomen.

Hogeschool INHolland School of Health

Manager Bedrijfsvoering & ICT

De afdeling Bedrijfsvoering is dé interne leverancier van alle diensten die nodig zijn om het primaire onderwijsproces van de HBO opleidingen binnen de School of Health te ondersteunen. De afdeling levert de administratieve afhandeling van de onderwijsondersteunende processen, gedurende de fases oriëntatie, inschrijven, onderwijs leerproces, toetsen, roosters, uitstroom en alumni. Tevens verzorgt de afdeling Bedrijfsvoering de afhandeling van interne administratieve -, financiële – en HRM administratieve taken. Als Manager Bedrijfsvoering 6 afzonderlijke afdelingen samengevoegd. Voorheen stonden die afdelingen onder directe aansturing van de opleidingen die alle onderwijsondersteunende activiteiten zelf uitvoerden. De afdelingen werkte met hetzelfde systeem maar in de werkwijze waren ze verschillend van elkaar.

Rabobank, Groep ICT DCM

Manager Data Center Management / Data Center Manager / Programma Manager

De afdeling Data Center Management levert de kritische ICT-ruimten, zoals datacenters, MER en SER’s, incl. de faciliteiten stroom, koeling en ruimte (m2), en de fysieke connectiviteit naar netwerk en SAN. DCM voert de regie over alle noodzakelijke activiteiten die hiertoe intern en door derden worden uitgevoerd. DCM zorgt voor de fysieke installatie van ICT componenten en apparatuur, en is verantwoordelijk voor het fysieke toegangsbeheer tot de kritische ICT- ruimten. Verantwoordelijk geweest voor het opzetten en inrichten DCM shared service center. Met als doel garanderen van de continue beschikbaarheid van de Data Centers en andere kritische ICT ruimten. Het Data Center in London en Zeist van Rabo International wordt door één virtueel team, gelokaliseerd in London en Utrecht beheerd. Op ad interim basis verantwoordelijk geweest voor het Data Center in Zeist incl. de Solaris, AIX, Linux en Wintel systemen. Hiërarchische aansturing vanuit Management in Utrecht en functioneel aansturing vanuit London. Om een kostenverlaging te realiseren en meer flexibiliteit te krijgen, heeft Rabobank International besloten de KA omgeving zelf te gaan beheren en niet meer intern uit te besteden aan Rabo ICT. Als programma manager verantwoordelijk geweest voor de transitie.

Justitie GBO

Hoofd Beheer

Het GBO is verantwoordelijk voor het beheren van alle generieke applicaties binnen Justitie. Het GBO beheert Financiële SAP systemen, Personele systemen en de websites van Justitie. De afdeling beheer bestaat uit de afdelingen; Personele systemen, ERP systemen (SAP competence Center) Web systemen, Infrastructuur en Customer Support Center. Als Hoofd Beheer verantwoordelijk geweest voor de aansturing van de afdeling beheer.

Intergas Energie NV

ICT Manager

Verantwoordelijk als ICT Manager voor de aanpassing van de ICT afdeling. Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt heeft Intergas Energie in 2004 en 2005 actief gewerkt aan het splitsen van het traditionele energiebedrijf in drie levensvatbare bedrijven; Netbeheerder, Infra en Leverancier. De rol van de centrale ICT afdeling komt daarmee ten einde omdat elk nieuw bedrijf een eigen ICT afdeling en infrastructuur krijgt. OPG Groothandel ICT Manager

OPG Groothandel

ICT Manager

OPG heeft op basis van een nieuwe gewenste strategie de totale organisatie aangepast. Daarbij is een compleet nieuw distributiesysteem opgezet waarbij het aantal distributiecentra is terug gebracht van 7 naar 3 nieuwe. Om dit te ondersteunen is een nieuw ERP systeem op basis van nieuwe processen geïmplementeerd. Als ICT Manager de ICT afdeling aangepast aan de nieuwe eisen van de organisatie.

BASF IT Services

Roll out Project Manager

Roll out voor standaard werkplek voor alle BASF vestigigingen. Focus lag op het bereiken van lagere kosten door het berekenen van een applicatie reductie in overleg met de business en opdrachtgever. Daarnaast de roll out begeleid op een aantal Duitse locaties.

Pink Roccade / PCM

Programma Manager / Competence Manager

Als Programma manager verantwoordelijk geweest voor de de Due Diligence en Transitie fase waarbij PCM al haar interactieve media activiteiten uitbesteed aan PinkRoccade. Het gaat om de websites zoals NRC.nl, Trouw.nl, Algemeen Dagblad.nl en Volkskrant.nl. In de rol van competence Manager medewerkers aangestuurd, die bij klanten gedetacheerd waren.

KPNQ west

Consultant / project manager / Service Level Manager

Verbeteren betrouwbaarheid dienstverlening interne ICT afdeling. Dit door middel van het invoeren van ITIL processen. Alignement van interne klanten en ICT d.m.v. Service Level Management. Als Service Level manager het SLM proces binnen de KPNQwest IT afdeling geïmplementeerd en uitgevoerd. Interne review meetings gehouden en contacten onderhouden met externe onderhoud leveranciers. Implementeren van ITIL processen. Van nul situatie bij startend KPNQwest naar werkende ITIL processen. In het bijzonder Incident, Change en Service Level Management. Afgesloten interne Service Level Agreements en contracten met toeleveranciers.

Siemens

Product manager / Marketing Manager

Marketing verantwoordelijk in verschillende rollen voor Kantoorautomatisering, Unix, Consultancy, Services en outsourcing.

CSS / Computer Company

Manager beheer IT Systemen

Inrichten van IT beheerdiensten en het opstellen van een dienstencatalogus. Communicatie over de diensten in de interne organisatie. Als consultant verantwoordelijk voor de ondersteuning van account management bij verkoop van beheerdiensten. Opstellen van service level agreements. Afstemming over verkochte diensten met de interne support groepen.