We Share Our Energy

Xanedo

Mensen zijn bewuster met hun eigen energie verbruik bezig en willen zelfstandig hun eigen energie opwekken. We willen een open platform bieden en bouwen waarop deelnemers gegevens over hun energie gebruik en energie opwekking actief met elkaar delen. Met als doel; het private energie verbruik verminderen en het opwekken van eigen groene energie verhogen.

Gegevens over gas, water, stroom en warmte gebruik en het opweken van stroom en warmte worden real time verstuurd naar het platform, waarin de gegevens worden opgeslagen. Vervolgens is het platform benaderbaar voor de deelnemers, die daarmee inzicht hebben in hun eigen gebruik en productie en dit realtime  kunnen vergelijken met andere deelnemers. Het open platform benaderd deelnemers als “prosumers”. Ze consumeren niet alleen het eindproduct van het platform maar ze zijn ook de producenten van het platform omdat ze zelf gegevens aanleveren en mede helpen om het platform verder te ontwikkelen.

Gaat naar Xanedo.nl